معماری و فضای متناسب

ساختمان آسايشگاه از ابتدا بر اساس نقشه هاي متناسب با نيازها و رفاه سالمندان ساخته شده به طوري كه دسترسي آسانسور به نحويست كه به بخش هاي بستري و پاركينگ دسترسي وجود دارد و ويلچر براحتي داخل سرويس هاي بهداشتي و حمام ها مي شود و اتاق ها همگي داراي پنجره بوده و مشرف به لابي مي باشند

کادر پزشکی شبانه روزی

آسايشگاه تحت نظارت و مديريت پزشك مي باشد و كادر پرستاري به صورت ٢٤ ساعته در آسايشگاه حضور دارند. كادر روانشناسي، مددكاري ، كاردرماني و فيزيوتراپي همراه با تجهيزات آماده ارائه خدمات خاص درماني مانند آزمايش ، پانسمان زخم بستر ، ويزيت متخصص و … در آسایشگاه مي باشد.

تغذیه و بهداشت بالا

كليه مواد غذايي و مصرفي از فروشگاه ها و برند هاي استاندارد و با کیفیت تحت نظارت كارشناس تغذيه در اختيار سالمندان قرار داده مي شود. روزانه سه وعده غذاي اصلي و دو ميان وعده شامل ميوه ، ژله، فرني و …. براي سالمندان سرو مي گردد.